دیوالت - Dewalt

نمایش 24 از محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
تماس بگیرید
مدل:کد DW292
25 نفر رای دادن
 • حداکثر نیروی گشتاور: 440 نیوتن متر
 • سایز درایو: 1/2 اینچ
 • توان ورودی: 710 وات
 • تعداد ضربه در دقیقه: 2700
 • سرعت در حالت بی باری: 2200 دور در دقیقه
تماس بگیرید
مدل:کد DW294
17 نفر رای دادن
 • حداکثر نیروی گشتاور: 440 نیوتن متر
 • سایز درایو: 3/4 اینچ
 • توان خروجی: 370 وات
 • توان ورودی: 710 وات
 • سرعت در حالت بی باری: 2200 دور در دقیقه
تماس بگیرید
مدل:کد DCF880M2
11 نفر رای دادن
 • توان خروجی: 250 وات
 • حداکثر نیروی گشتاور: 203 نیوتن متر
 • نوع باطری: 18 ولت - 4 آمپر - لیتیوم-یون
 • سرعت در حالت بی باری: 0-2300 دور در دقیقه
 • تعداد ضربه در دقیقه: 0-2700
تماس بگیرید
مدل:کد DW304
19 نفر رای دادن
 • توان خروجی: 525 وات
 • حداکثر ظرفیت مته کاری در چوب: 280 میلیمتر
 • حداکثر ظرفیت مته کاری در فولاد: 100 میلیمتر
 • طول کورس: 29 میلیمتر
 • حداکثر ظرفیت برش در پی وی سی: 130 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد DW331K
36 نفر رای دادن
 • حداکثر ظرفیت برش در فولاد: 12 میلیمتر
 • حداکثر ظرفیت برش در چوب: 130 میلیمتر
 • طول کورس: 26 میلیمتر
 • توان خروجی: 445 وات
 • توان ورودی: 701 وات
تماس بگیرید
مدل:کد DW743
8 نفر رای دادن
 • توان خروجی: 1550 وات
 • سرعت تیغه: 2850 دور در دقیقه
 • توان ورودی: 2000 وات
 • قطر تیغه: 250 میلیمتر
 • ابعاد دستگاه: 670*700*750 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد DW713
10 نفر رای دادن
 • ظرفیت برش در 90/90 درجه: 162*41 میلیمتر
 • ظرفیت برش در 45/90 درجه: 162*25 میلیمتر
 • ظرفیت برش در 90/45 درجه: 114*41 میلیمتر
 • توان ورودی: 1600 وات
 • قطر تیغه: قطر تیغه
تماس بگیرید
مدل:کد D27111
16 نفر رای دادن
 • ظرفیت برش در 90/90 درجه: 90*220 میلیمتر
 • شفت: 30 میلیمتر
 • ظرفیت برش در 45/90 درجه: 155*90 میلیمتر
 • ظرفیت برش در 90/45 درجه: 220*50 میلیمتر
 • توان خروجی: 1100 وات
تماس بگیرید
مدل:کد DW777
5 نفر رای دادن
 • ظرفیت برش در 45/90 درجه: 190*60 میلیمتر
 • شفت: 30 میلیمتر
 • توان خروجی: 1100 وات
 • ظرفیت برش در 90/90 درجه: 270*60 میلیمتر
 • توان ورودی: 1800 وات
تماس بگیرید
مدل:کد DWS780
14 نفر رای دادن
 • ظرفیت برش در حالت 90 درجه: 345*76 میلیمتر
 • توان ورودی: 1675 وات
 • قطر تیغه: 305 میلیمتر
 • سرعت در حالت بی باری: 1900-3800 دور در دقیقه
تماس بگیرید
مدل:کد D27400
28 نفر رای دادن
 • حداکثر عمق برش در 45 درجه: 66 میلیمتر
 • ابعاد میز: 790*600 میلیمتر
 • سرعت تیغه: 2800 دور در دقیقه
 • حداکثر عمق برش در 90 درجه: 94 میلیمتر
 • توان خروجی: 1500 وات
تماس بگیرید
مدل:کد DW745
21 نفر رای دادن
 • شفت: 30 میلیمتر
 • حداکثر عمق برش در 45 درجه: 57 میلیمتر
 • ابعاد میز: 630*570 میلیمتر
 • حداکثر عمق برش در 90 درجه: 77 میلیمتر
 • توان ورودی: 1850 وات
تماس بگیرید
مدل:کد DW721KN
37 نفر رای دادن
 • حداکثر ظرفیت برش متقاطع در حالت 90 درجه: 507 میلیمتر
 • توان خروجی: 1580 وات
 • عمق برش در حالت 45 درجه: 60 میلیمتر
 • شفت: 30 میلیمتر
 • حداکثر ظرفیت برش متقاطع در حالت 45 درجه: 342 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد DW729KN
11 نفر رای دادن
 • شفت: 30 میلیمتر
 • حداکثر ظرفیت برش متقاطع در حالت 45 درجه: 270 میلیمتر
 • حداکثر عمق برش در 45 درجه: 75 میلیمتر
 • سرعت تیغه: 2780 دور در دقیقه
 • حداکثر ظرفیت برش متقاطع در حالت 90 درجه: 525 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد DW739
15 نفر رای دادن
 • ابعاد میز: 380*380 میلیمتر
 • توان خروجی: 550 وات
 • توان ورودی: 749 وات
 • سرعت برش: 330-800 متر در دقیقه
 • ارتفاع برش: 155 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد DW876
6 نفر رای دادن
 • ابعاد میز: 500*500 میلیمتر
 • توان خروجی: 750 وات
 • توان ورودی: 1000 وات
 • سرعت برش: 380/880 متر در دقیقه
 • ارتفاع برش: 200 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد D28720
12 نفر رای دادن
 • فرکانس: 50/60 هرتز
 • ظرفیت برش 90 درجه در پرفیل مربع: 120*120 میلیمتر
 • ظرفیت برش 90 درجه در پرفیل مستطیل: 100*120 میلیمتر
 • ظرفیت برش 45 درجه در پرفیل گرد: 113 میلیمتر
 • ظرفیت برش 90 درجه در پرفیل ال شکل: 140*140 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد DW872
35 نفر رای دادن
 • ظرفیت برش 90 درجه در پرفیل مستطیل: 75*130 میلیمتر
 • ظرفیت برش 45 درجه در پرفیل گرد: 79 میلیمتر
 • ظرفیت برش 90 درجه در پرفیل ال شکل: 92*92 میلیمتر
 • ظرفیت برش 45 درجه در پرفیل مربع: 79*79 میلیمتر
 • ظرفیت برش 45 درجه در پرفیل مستطیل: 79*123 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد D23700
29 نفر رای دادن
 • حداکثر عمق برش در 45 درجه: 62 میلیمتر
 • توان خروجی: 960 وات
 • حداکثر عمق برش در 90 درجه: 86 میلیمتر
 • توان ورودی: 1750 وات
 • قطر تیغه: 235 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد DWE560
27 نفر رای دادن
 • توان خروجی: 850 وات
 • حداکثر عمق برش در 90 درجه: 65 میلیمتر
 • حداکثر عمق برش در 45 درجه: 42 میلیمتر
 • توان ورودی: 1350 وات
 • قطر تیغه: 184 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد DWS520K
22 نفر رای دادن
 • حداکثر عمق برش در 90 درجه: 59 میلیمتر
 • شفت: 20 میلیمتر
 • حداکثر ظرفیت برش در حالت 90 درجه به همراه ریل: 55 میلیمتر
 • حداکثر عمق برش در 45 درجه: 44 میلیمتر
 • حداکثر ظرفیت برش در حالت 45 درجه به همراه ریل: 40 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد DW089K
22 نفر رای دادن
 • دامنۀ خودترازی افقی و عمودی: ±4°
 • ابعاد دستگاه: 135*145*80 میلیمتر
 • دامنۀ اندازه گیری: 15 متر
 • دقت اندازه گیری: ±0.3 میلیمتر در متر
 • وزن: 0.9 کیلوگرم
تماس بگیرید
مدل:کد DW085K
33 نفر رای دادن
 • دامنۀ خودترازی افقی و عمودی: ±4°
 • نوع باطری: 4 عدد باطری 6 ولت 2 آمپر
 • دامنۀ اندازه گیری: 30 متر
 • دقت اندازه گیری: ±0.2 میلیمتر در متر
 • وزن: 0.3 کیلوگرم
تماس بگیرید
مدل:کد DW077PKH
5 نفر رای دادن
 • دامنه اندازه گیری به همراه گیرنده: 300 متر
 • سرعت چرخش: 0/10/80/280/800 دور در دقیقه
 • دامنۀ خودترازی افقی و عمودی: ±5
 • ابعاد دستگاه: 275*212*180 میلیمتر
 • دامنۀ اندازه گیری: 30 متر
نمایش24 از محصول

شرکت ابزارآلات دیوالت 
 
تلاش خالصانه ما "ارزش افزایی" روز افزون برای مصرف کنندگان گرامی است. چرا که "موجودیت" خود را ملزم به وجود آنان می دانیم. سازمان ابزار سپه یک سیستم صد در صد مشتری گراست، بدین معنا که هیچگاه "مشتری" را با " خریدار" مترادف نمی دانیم ، خریداری که تنها با پرداخت وجه، طرف یک معامله گذراست، اما مشتری ما با تشخیص مزیتهای رقابتی کالا و خدماتمان ، ذینفع همیشگی یک رابطه دائمی با ما می گردد. ما احترام به مشتری را در قالب پشتیبانی پایدار و همه جانبه وی محقق می سازیم و با قبول این مسئولیت، عهده دار تامین بهترین و با صرفه ترین کالا و ارائه مطلوب ترین خدمات در کمترین زمان می گردیم.
 
کلیدی ترین دلیل موفقیت خود را در دو اصل زیر یافته ایم :
 
اول اینکه همیشه حق با مشتری است.               دوم آنکه باز هم حق با مشتری است.    
 
تاریخچه
قدمت پنجاه و نه ساله « ابزار سپه» که در تاریخ تولد و تکوین« سپه» یکی از قدیمی ترین مراکز بازار سنتی ایران ریشه دوانده ، خاطره انگیز و ستودنی است و آنچه که سنگ محک اصالت و اعتبار این سابقه است، وفاداری دیرینه ما به کسب روزی حلال، رعایت انصاف و احترام به حقوق مشتریان است. تعریفی که بیش از نیم قرن پیش به «کاسب و بازاری» آنروز ....
 
پیام مدیریت
نخستین روز بهار گویی نخستین روز آفرینش است سرود نوبهار که بر لبان طبیعت جاری می شود، بازار وزن و قافیه زمستان بی رونق می گردد ؛ چهره سردش رنگ می بازد تا رخساره بهار گلگون شود. قدمهای بهار کوی رخوت را که طی کرد، راهگشای شاهراه شور و شعف است آن هنگام که تاراج باد توشه غمبرگهای یکساله را از شانه های صبرمان کم می کند. بار دیگر ...
 
اهم فعالیت ها
ابزار سپه نمایندگی انحصاری کمپانی استنلی بلک انددکر/ دی والت /آنووی ریوربری با بیش از نیم قرن سابقه درخشان در عرضه ابزار و تجهیزات صنعتی با پشتوانه سالها تجربه ارزشمند خود افتخار دارد با عرضه ممتازترین و حرفه ای ترین ابزار آلات صنعتی امکان استفاده از بهترینها را برای همگان فراهم آورد. در همين راستا همواره تمام تلاش خود را جهت تحقق اصل ...
 
منشور مشتری محوری
ابزار سپه که همواره از بدو تاسیس، رعایت حقوق مشتریان را برخود واجب می داند، نهایت مساعی خویش را به کار بسته تا همچون پنجاه و نه سال گذشته در جایگاهی ممتاز به عنوان یکی از فعالین پیشرو وخوشنام با بهبود مستمر کیفیت کالاهای خود و با تعریف گذاری هر چه بهینه تر خدمات پس از فروش در برآورده ساختن نیاز مشتریان با بالاترین استانداردهای . . .
 
فرهنگ سازمانی
مديريت پويا و انديشگر ابزار سپه اطمينان دارد همه همکاران متخصص و مجرب با سرلوحه قرار دادن اصول ذيل موجبات تحقق اهداف عاليه شرکت را فراهم آورده و با ايجاد بستری شايسته به روند تعالی آن جامــه عمل مي پوشانند هدف ما دسترسی مشتری به مرغوبترين کالا و ارائه بهترين خدمات به اوست . اميد تحقق اين هدف بالاترين انگيزه ما در کار است.هيچگاه از ...
چشم انداز آینده
 
پيشرفت امری دائمی است به منظور تحقق مطلوب اهداف خود همواره به دنبال تعميم تفکر و دامنه های آموزش کارمندان شرکت و بهبود مستمر کيفيت اجراي امورهستيم. عرضه مرغوبترين محصولات و خدمات را مهم ترين رهيافت يک نظام جامع و پويا برای تعامل متقابل با رقبا می دانيم . بر اين باوريم که مي توانيم پيشتازانه جايگاه خود را تعالی بخشيده و برجسته. . .
برای نمایش بیشتر توضیحات کلیک کنید
منو
شماره تماس:
021-91003435