فیلتر کردن بر اساس نوع و برند
قیچی مفتول بر "12 نووا NOVA
قیچی مفتول بر "12 نووا NOVA کد NTB 9001 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر "14 نووا NOVA
قیچی مفتول بر "14 نووا NOVA NTB 9002 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر "18 نووا NOVA
قیچی مفتول بر "18 نووا NOVA کد NTB 9003 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر "24 نووا NOVA
قیچی مفتول بر "24 نووا NOVA کد NTB 9004 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر "30 نووا NOVA
قیچی مفتول بر "30 نووا NOVA کد NTB 9005 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر "36 نووا NOVA
قیچی مفتول بر "36 نووا NOVA کد NTB 9006 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر "42 نووا NOVA
قیچی مفتول بر "42 نووا NOVA کد NTB 9007 موجودی این کالا به اتمام رسید
مفتول بر 350 اینچ رونیکس
مفتول بر 350 اینچ رونیکس کد RH-3301 موجودی این کالا به اتمام رسید
مفتول بر 450 اینچ رونیکس
مفتول بر 450 اینچ رونیکس کد RH-3302 موجودی این کالا به اتمام رسید
مفتول بر 600 اینچ رونیکس  RONIX
مفتول بر 600 اینچ رونیکس RONIX کد RH-3303 موجودی این کالا به اتمام رسید
مفتول بر 750 اینچ رونیکس  RONIX
مفتول بر 750 اینچ رونیکس RONIX کد RH-3304 موجودی این کالا به اتمام رسید
مفتول بر 900 اینچ رونیکس RONIX
مفتول بر 900 اینچ رونیکس RONIX کد RH-3305 موجودی این کالا به اتمام رسید
مفتول بر 1050 اینچ رونیکس
مفتول بر 1050 اینچ رونیکس کد RH-3306 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر 350mm تاپ تولTOPTUL
قیچی مفتول بر 350mm تاپ تولTOPTUL کد SBAB1407 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر 450mm تاپ تولTOPTUL
قیچی مفتول بر 450mm تاپ تولTOPTUL کد SBAB1808 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر 600mm تاپ تولTOPTUL
قیچی مفتول بر 600mm تاپ تولTOPTUL کد SBAB2410 موجودی این کالا به اتمام رسید
مفتول بر 600 میلی‌متر  ایران پتک مدل CA 2410
مفتول بر 600 میلی‌متر ایران پتک مدل CA 2410 کد CA 2410 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر 750mm تاپ تولTOPTUL
قیچی مفتول بر 750mm تاپ تولTOPTUL کد SBAB3013 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر 900mm تاپ تولTOPTUL
قیچی مفتول بر 900mm تاپ تولTOPTUL کد SBAB3615 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر 1050mm تاپ تولTOPTUL
قیچی مفتول بر 1050mm تاپ تولTOPTUL کد SBAB4219 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتولبر سخت بر 42 ایران پتک
قیچی مفتولبر سخت بر 42 ایران پتک CB 4210 موجودی این کالا به اتمام رسید
قیچی مفتول بر رومیزی ایران پتک
قیچی مفتول بر رومیزی ایران پتک CE 2410 موجودی این کالا به اتمام رسید