قیچی مفتول بر

نمایش 24 از 32 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:RH-3300
1 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • سایز: 12 اینچ
 • ظرفیت برش: 4 میلیمتر
موجود
مدل:RH-3301
24 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • سایز: 14 اینچ
 • ظرفیت برش: 5 میلیمتر
موجود
مدل:RH-3302
5 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • سایز: 18 اینچ
 • ظرفیت برش: 6 میلیمتر
موجود
مدل:RH-3303
25 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • سایز: 24 اینچ
 • ظرفیت برش: 8 میلیمتر
موجود
مدل:RH-3304
30 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • سایز: 30 اینچ
 • ظرفیت برش: 10 میلیمتر
موجود
مدل:RH-3305
16 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • سایز: 36 اینچ
 • ظرفیت برش: 12 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:VPBC02
11 نفر رای دادن
 • برند: واستر
 • سایز: 8.5 اینچ
 • حداکثر قطر برش: 2.5 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد NTB 9001
19 نفر رای دادن
 • ساخت: چین
تماس بگیرید
مدل:NTB 9002
38 نفر رای دادن
 • ساخت: چین
تماس بگیرید
مدل:کد NTB 9003
24 نفر رای دادن
 • ساخت: چین
تماس بگیرید
مدل:کد NTB 9004
8 نفر رای دادن
 • ساخت: چین
تماس بگیرید
مدل:کد NTB 9005
40 نفر رای دادن
 • ساخت: چین
تماس بگیرید
مدل:کد NTB 9006
40 نفر رای دادن
 • ساخت: چین
تماس بگیرید
مدل:کد NTB 9007
31 نفر رای دادن
 • ساخت: چین
تماس بگیرید
مدل:کد CA 1410
14 نفر رای دادن
 • سایز: 14 اینچ
 • طول: 350 میلی‌متر
 • وزن: 1000 گرم
تماس بگیرید
مدل:کد CA 1810
6 نفر رای دادن
 • سایز: 18 اینچ
 • طول: 450 میلی‌متر
 • وزن: 1600 گرم
تماس بگیرید
مدل:کد SBAB1407
6 نفر رای دادن
 • بسته بندی در کارتن: 20
 • بسته بندی در بسته: 1
تماس بگیرید
مدل:کد SBAB1808
14 نفر رای دادن
 • بسته بندی در کارتن: 20
 • بسته بندی در بسته: 1
تماس بگیرید
مدل:کد SBAB2410
35 نفر رای دادن
 • بسته بندی در کارتن: 10
 • بسته بندی در بسته: 1
تماس بگیرید
مدل:کد SBAB3013
23 نفر رای دادن
 • بسته بندی در کارتن: 6
 • بسته بندی در بسته: 1
تماس بگیرید
مدل:کد SBAB3615
25 نفر رای دادن
 • بسته بندی در کارتن: 5
 • بسته بندی در بسته: 1
تماس بگیرید
مدل:کد SBAB4219
9 نفر رای دادن
 • بسته بندی در کارتن: 3
 • بسته بندی در بسته: 1
تماس بگیرید
مدل:CA 3610
18 نفر رای دادن
 • سایز: 36 اینچ
 • طول: 900 میلی‌متر
 • وزن: 6300 گرم
تماس بگیرید
مدل:کد CA 4210
39 نفر رای دادن
 • سایز: 42 اینچ
 • طول: 1050 میلی‌متر
 • وزن: 9000 گرم
نمایش24 از 32 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435