پیچ گوشتی

نمایش 24 از 250 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:FAAB6E20
1 نفر رای دادن
 • طول: 200 میلیمتر
 • طول کل: 315 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FBAB0220
1 نفر رای دادن
 • سایز: PH2
 • طول: 200 میلیمتر
 • طول کل: 315 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FACB6E25
1 نفر رای دادن
 • سایز: 1.2x6.5 میلیمتر
 • طول: 250 میلیمتر
 • طول کل: 365 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FACB6E30
1 نفر رای دادن
 • سایز: 1.2x6.5 میلیمتر
 • طول: 300 میلیمتر
 • طول کل: 415 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FAGF6E15
1 نفر رای دادن
 • سایز: 6/5×1/2 میلیمتر
 • طول: 150 میلیمتر
 • طول کل: 263 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FALB1025
1 نفر رای دادن
 • سایز: 1.6x10 میلیمتر
 • طول: 250 میلیمتر
 • طول کل: 375 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت وسلامت فیزیکی
موجود
مدل:FALB1030
1 نفر رای دادن
 • سایز: 1/6x10 میلیمتر
 • طول: 300 میلیمتر
 • طول کل: 425 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت کالا
موجود
مدل:FALB1040
1 نفر رای دادن
 • سایز: 1/6x10 میلیمتر
 • طول: 400 میلیمتر
 • طول کل: 525 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FEAB2010
32 نفر رای دادن
 • سایز: T20
 • طول: 100 میلیمتر
 • طول کل: 205 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FEAB3013
14 نفر رای دادن
 • سایز: T30
 • طول: 125 میلیمتر
 • طول کل: 240 میلیمتر
موجود
مدل:FBGB0108
18 نفر رای دادن
 • سایز: PH1
 • طول: 75 میلیمتر
 • طول کل: 190 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت کالا
موجود
مدل:FBBB0103
36 نفر رای دادن
 • سایز: PH1
 • طول: 25 میلیمتر
 • طول کل: 85 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FBAB0108
34 نفر رای دادن
 • سایز: PH1
 • طول: 80 میلیمتر
 • طول کل: 185 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت کالا
موجود
مدل:FBAB0210
33 نفر رای دادن
 • سایز: PH2
 • طول: 100 میلیمتر
 • طول کل: 215 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FAGB5E10
21 نفر رای دادن
 • سایز: 1.0x5.5 میلیمتر
 • طول: 100 میلیمتر
 • طول کل: 215 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:کد FAGB1020
17 نفر رای دادن
 • طول (L (mm: 200
 • بسته بندی در بسته: 5
 • بسته بندی در کارتن: 30
موجود
مدل:FACB5E40
33 نفر رای دادن
 • سایز: 1.0x5.5 میلیمتر
 • طول: 400 میلیمتر
 • طول کل: 515 میلیمتر
موجود
مدل:FAAB5E10
15 نفر رای دادن
 • طول: 100 میلیمتر
 • طول کلی: 215 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FAAB5E15
33 نفر رای دادن
 • طول: 100 میلیمتر
 • طول کل: 150 میلیمتر
 • گرانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FAAB6E10
22 نفر رای دادن
 • طول: 100 میلیمتر
 • طول کل: 215 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FAAB0818
29 نفر رای دادن
 • طول: 175 میلیمتر
 • طول کل: 300 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FAAB1020
25 نفر رای دادن
 • طول: 200 میلیمتر
 • طول کلی: 325 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FBCB0225
19 نفر رای دادن
 • سایز: PH2
 • طول: 250 میلیمتر
 • طول کل: 365 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:FBCB0230
11 نفر رای دادن
 • سایز: PH2
 • طول: 300 میلیمتر
 • طول کل: 450 میلیمتر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
نمایش24 از 250 محصول
منو
شماره تماس:
021-66066072