فیلتر کردن بر اساس نوع و برند
میخ و چاشنی ردهیت فلز به بتن سایز 3/2
میخ و چاشنی ردهیت فلز به بتن سایز 3/2 کد MD-7732 موجودی این کالا به اتمام رسیده
چاشنی قرمز Cal 6.8*11 *27mm رونیکس
چاشنی قرمز Cal 6.8*11 *27mm رونیکس کد RH- 8001 موجودی این کالا به اتمام رسید
چاشنی مشکی Cal 6.8*11*27mm رونیکس
چاشنی مشکی Cal 6.8*11*27mm رونیکس کد RH- 8002 موجودی این کالا به اتمام رسید
میخ تفنگ چاشنی 2/2 فلز رونیکس RONIX
میخ تفنگ چاشنی 2/2 فلز رونیکس RONIX کد RH-8022 موجودی این کالا به اتمام رسید
میخ تفنگ چاشنی 3/2 بتن رونیکس RONIX
میخ تفنگ چاشنی 3/2 بتن رونیکس RONIX کد RH-8032 موجودی این کالا به اتمام رسید
میخ تفنگ چاشنی  3/7 بتن رونیکس RONIX
میخ تفنگ چاشنی 3/7 بتن رونیکس RONIX کد RH-8037 موجودی این کالا به اتمام رسید
میخ تفنگ چاشنی  4/2 بتن رونیکس RONIX
میخ تفنگ چاشنی 4/2 بتن رونیکس RONIX کد RH-8042 موجودی این کالا به اتمام رسید
میخ تفنگ چاشنی 4/7 بتن رونیکس RONIX
میخ تفنگ چاشنی 4/7 بتن رونیکس RONIX کد RH-8047 موجودی این کالا به اتمام رسید
میخ تفنگ چاشنی  5/2 بتن رونیکس RONIX
میخ تفنگ چاشنی 5/2 بتن رونیکس RONIX کد RH-8052 موجودی این کالا به اتمام رسید