نمایش 24 از 54 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:MSD-11
1 نفر رای دادن
 • مناسب برای: مصالح ساختمانی
 • جنس مته: فولاد
 • نوع سه نظام: چهار شیار
 • طول مته: 11 سانتی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:MSD-16
1 نفر رای دادن
 • مناسب برای: مصالح ساختمانی
 • جنس مته: فولاد
 • نوع سه نظام: چهار شیار
 • طول مته: 16 سانتی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:MSD-26
1 نفر رای دادن
 • مناسب برای: مصالح ساختمانی
 • جنس مته: فولاد
 • نوع سه نظام: چهار شیار
 • طول مته: 26 سانتی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:MSD-46
1 نفر رای دادن
 • مناسب برای: مصالح ساختمانی
 • جنس مته: فولاد
 • نوع سه نظام: چهار شیار
 • طول مته: 46 سانتی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:RH-5924
12 نفر رای دادن
 • سایز مته : 12 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • ابعاد: 16 سانتی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:2622
23 نفر رای دادن
 • سایز: 22 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:2624
40 نفر رای دادن
 • سایز: 24 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:2626
10 نفر رای دادن
 • سایز: 26 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
اتمام موجودی
مدل:MSD-60
1 نفر رای دادن
 • مناسب برای: مصالح ساختمانی
 • جنس مته: فولاد
 • نوع سه نظام: چهار شیار
 • طول مته: 60 سانتی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
اتمام موجودی
مدل:RH-5920
39 نفر رای دادن
 • سایز مته: 6 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • ابعاد: 16 سانتی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
اتمام موجودی
مدل:RH-5921
18 نفر رای دادن
 • سایز مته : 7 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • ابعاد: 16 سانتی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
اتمام موجودی
مدل:RH-5922
19 نفر رای دادن
 • سایز مته : 8 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • ابعاد: 16 سانتی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
اتمام موجودی
مدل:RH-5923
34 نفر رای دادن
 • سایز مته : 10 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • ابعاد: 16 سانتی متر
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
اتمام موجودی
مدل:116
7 نفر رای دادن
 • سایز مته: 6 میلی متر
 • طول مته: 11 سانت
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • ابعاد: 16 سانتی متر
اتمام موجودی
مدل:117
28 نفر رای دادن
 • سایز مته: 7 میلی متر
 • طول مته: 11 سانت
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • ابعاد: 16 سانتی متر
اتمام موجودی
مدل:116
32 نفر رای دادن
 • سایز مته: 8 میلی متر
 • طول مته: 11 سانت
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • ابعاد: 16 سانتی متر
اتمام موجودی
مدل:1110
5 نفر رای دادن
 • سایز: 10 میلی متر
 • طول مته: 11 سانت
 • نوع مته: چهارشیار
 • ابعاد: 16 سانتی متر
 • نوع الماس: 2 الماس
اتمام موجودی
مدل:166
38 نفر رای دادن
 • سایز مته: 6 میلی متر
 • ابعاد: 21 سانتی متر
 • طول مته: 16 سانتی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
اتمام موجودی
مدل:167
28 نفر رای دادن
 • سایز مته: 7 میلی متر
 • طول مته: 16 سانتی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
اتمام موجودی
مدل:168
34 نفر رای دادن
 • سایز: 8 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
اتمام موجودی
مدل:TAM 16-460 SDS-Plus Drill Bit
38 نفر رای دادن
 • سایز: 16 میلی‌متر
 • نوع سه نظام: چهارشیار SDS-Plus
 • مناسب برای: مصالح ساختمانی
 • جنس مته: فولاد
اتمام موجودی
مدل:1610
31 نفر رای دادن
 • سایز: 10 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
اتمام موجودی
مدل:TAM 22-460 SDS-Plus Drill Bit
20 نفر رای دادن
 • سایز: 22 میلی‌متر
 • نوع سه نظام: چهارشیار SDS-Plus
 • مناسب برای: مصالح ساختمانی
 • جنس مته: فولاد
اتمام موجودی
مدل:1612
31 نفر رای دادن
 • سایز مته: 12 میلی متر
 • نوع مته: چهارشیار
 • نوع الماس: 2 الماس
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
نمایش24 از 54 محصول
منو
شماره تماس:
021-66066072