مته کبالت آهن

نمایش 24 از 27 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:HSSCO
180 نفر رای دادن
 • میزان کبالت: 5 درصد
 • نوع مته کاری: فلز
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
موجود
مدل:HSSCO
1 نفر رای دادن
 • میزان کبالت: 5 درصد
 • نوع مته کاری: فلز
 • آلیاژ مته: فولاد HHS
 • گارانتی: اصالت و سلامت فیزیکی
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 1mm DIN-331 T.A.M
34 نفر رای دادن
 • سایز مته: 1 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 1.5mm DIN-331-1 T.A.M
25 نفر رای دادن
 • سایز مته: 1.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 2mm DIN-332 T.A.M
25 نفر رای دادن
 • سایز مته: 2 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 2.5mm DIN-332-1 T.A.M
21 نفر رای دادن
 • سایز مته: 2.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 3mm DIN-333 T.A.M
32 نفر رای دادن
 • سایز مته: 3 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 3.5mm DIN-333-1 T.A.M
39 نفر رای دادن
 • سایز مته: 3.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 4mm DIN-334 T.A.M
40 نفر رای دادن
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
 • سایز مته: 4 میلی‌متر
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 4.5mm DIN-334-1 T.A.M
37 نفر رای دادن
 • سایز مته: 4.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 5mm DIN-335 T.A.M
13 نفر رای دادن
 • سایز مته: 5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 5.5mm DIN-335-1 T.A.M
19 نفر رای دادن
 • سایز مته: 5.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 6mm DIN-336 T.A.M
10 نفر رای دادن
 • سایز مته: 6 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن میزان
 • کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 6.5mm DIN-336-1 T.A.M
32 نفر رای دادن
 • سایز مته: 6.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 7mm DIN-337 T.A.M
19 نفر رای دادن
 • سایز مته: 7 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 7.5mm DIN-337-1 T.A.M
27 نفر رای دادن
 • سایز مته: 7.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 8mm DIN-338 T.A.M
13 نفر رای دادن
 • سایز مته: 8 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 8.5mm DIN-338-1 T.A.M
28 نفر رای دادن
 • سایز مته: 8.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 9mm DIN-339 T.A.M
16 نفر رای دادن
 • سایز مته: 9 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:None
38 نفر رای دادن
 • سایز مته: 9.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 10mm DIN-3310 T.A.M
5 نفر رای دادن
 • سایز مته: 10 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 11mm DIN-3311 T.A.M
25 نفر رای دادن
 • سایز مته: 11 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Cobalt Drill Bit Size 3mm DIN-3343 T.A.M
32 نفر رای دادن
 • سایز مته: 3 میلی‌متر
 • طول مته: 10 سانتی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
اتمام موجودی
مدل:Drill Bit Size 3.5mm DIN-3343-1 T.A.M
36 نفر رای دادن
 • سایز مته: 3.5 میلی‌متر
 • طول مته: 11 سانتی متر
 • نوع مته کاری: آهن
 • نوع بسته بندی: تکی
نمایش24 از 27 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435