مته کبالت آهن

نمایش 24 از 35 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:HSSCO
295 نفر رای دادن
 • میزان کبالت: 5 درصد
 • نوع مته کاری: فلز
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
موجود
مدل:PLUS HARD HSS
1 نفر رای دادن
 • برند: ولف
 • نوع مته و سرمته: سنگ زده شده
 • استاندارد: DIN338
موجود
مدل:HSS DIN1897 RN
1 نفر رای دادن
 • برند: ولف
 • توع مته: ته گرد- کوتاه
 • سایز: 2-5 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:MO101
1 نفر رای دادن
 • برند: موتا
 • جنس محصول: فولاد تندبر با آلیاژ High-Speed Steel M35
 • تولید شده با: استاندارد DIN 340 و نوع تراش TIP N
تماس بگیرید
مدل:PLUS HARD HSS-DIN340
1 نفر رای دادن
 • برند: ولف
 • طول مته: 85-165 میلیمتر
 • سایز مته: 2-8 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:PLUS HARD HSS-DIN1897
1 نفر رای دادن
 • برند: ولف
 • طول مته: 40-65 میلیمتر
 • سایز مته: 2- 5 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 1mm DIN-331 T.A.M
34 نفر رای دادن
 • سایز مته: 1 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 1.5mm DIN-331-1 T.A.M
25 نفر رای دادن
 • سایز مته: 1.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 2mm DIN-332 T.A.M
25 نفر رای دادن
 • سایز مته: 2 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 2.5mm DIN-332-1 T.A.M
21 نفر رای دادن
 • سایز مته: 2.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 3mm DIN-333 T.A.M
32 نفر رای دادن
 • سایز مته: 3 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 3.5mm DIN-333-1 T.A.M
39 نفر رای دادن
 • سایز مته: 3.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 4mm DIN-334 T.A.M
40 نفر رای دادن
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
 • میزان کبالت: 5 درصد
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 4.5mm DIN-334-1 T.A.M
37 نفر رای دادن
 • سایز مته: 4.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 5mm DIN-335 T.A.M
13 نفر رای دادن
 • سایز مته: 5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 5.5mm DIN-335-1 T.A.M
19 نفر رای دادن
 • سایز مته: 5.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 6mm DIN-336 T.A.M
10 نفر رای دادن
 • سایز مته: 6 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن میزان
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 6.5mm DIN-336-1 T.A.M
32 نفر رای دادن
 • سایز مته: 6.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 7mm DIN-337 T.A.M
19 نفر رای دادن
 • سایز مته: 7 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 7.5mm DIN-337-1 T.A.M
27 نفر رای دادن
 • سایز مته: 7.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 8mm DIN-338 T.A.M
13 نفر رای دادن
 • سایز مته: 8 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 8.5mm DIN-338-1 T.A.M
28 نفر رای دادن
 • سایز مته: 8.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:Cobalt Drill Bit Size 9mm DIN-339 T.A.M
16 نفر رای دادن
 • سایز مته: 9 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
تماس بگیرید
مدل:None
38 نفر رای دادن
 • سایز مته: 9.5 میلی‌متر
 • آلیاژ مته: فولاد HSS
 • نوع مته کاری: آهن
نمایش24 از 35 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435