پیچ گوشتی بادی

نمایش 24 از 62 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:AT-4050A
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • نوع: مستقیم
 • سیستم گیربکس: کلاچ دار- بیت گیر
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 3-7 نیوتن متر
موجود
مدل:AT-4059
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: کلاچ دار
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 5 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 14000 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4085
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/4 اینچ
 • سیستم گیر بکس: کلاچ دار
 • گشتاور: 5-13 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 1800 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4060
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/4 اینچ
 • سیستم گیربکس: ضربه ای - مستقیم
 • گشتاور: 34 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4060A
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/4 اینچ
 • سیسنتم گیربکس: ضربه ای
 • گشتاور: 34 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4070A
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: ضربه ای
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 68 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 7000 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4167
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: ضربه ای
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 88 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 7000 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4057
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: کلاچ دار- قابل تنظیم از خارج دستگاه
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 3 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 800 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4054
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: کلاچ دار - قابل تنظیم از خارج دستگاه
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 2.5 - 11 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 800 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4013
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: کلاچ دار- پوش استارت
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 1.2 - 2.2 نیوتن متر
 • سرعت در حالت ازاد: 1000 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4015
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 3-7 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 650 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 156 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-4084
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: قابل تنظیم از خارج دستگاه
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 2.5-12 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 800 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4067
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/4 اینچ
 • ظرفیت پیچ: 5 میلیمتر
 • گشتاور: 41 نیوتن متر
 • سرعت درحالت آزاد: 6500 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4052
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: کلاچ دار
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 4 نیوتن متر
 • سرعت: 1600 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4262
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/4 اینچ
 • سیستم گیر بکس: ضربه ای
 • گشتاور: 27.1 نیوتن متر
 • سرعت: 7500 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4068
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: ضربه ای
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 41 نیوتن متر
 • سرعت: 1000 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4174
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: ضربه ای
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 55 نیوتن متر
 • سرعت: 16000 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4112
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 1.6-3.1 نیوتن متر
 • سرعت: 800 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 198 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-4113
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 1.4 - 2.4 نیوتن متر
 • سرعت: 1450 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 198 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-4186
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: کلاچ دار
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 6.2- 13 نیوتن متر
 • سرعت: 1800 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4080
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: کلاچ دارد
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 5.1 - 13 نیوتن متر
 • سرعت: 1800 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4080A
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: کلاچ دار
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 5.1-16.4 نیوتن متر
 • سرعت: 800 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4181
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • سیستم گیربکس: کلاچ دارد
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 12 نیوتن متر
 • سرعت: 2400 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-4083
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/4 اینچ
 • گشتاور: 2.5 -9 نیوتن متر
 • سرعت: 1800 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 269 لیتر در دقیقه
نمایش24 از 62 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435