دریل بادی

نمایش 24 از 44 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:RA-1401
13 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • مکانیزم: ضربه زنی
 • سیستم سه نظام: آچاری
موجود
مدل:RA-1402
10 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • سیستم سه نظام: اتوماتیک
 • سایز سه نظام: 10 میلیمتر
موجود
مدل:2138A
35 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • سرعت در حالت آزاد: 1800 دور در دقیقه
 • فشار کارکرد: 6.3 بار
موجود
مدل:2138
5 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • سرعت در حالت آزاد: 1800 دور در دقیقه
 • فشار کارکرد: 6.3 بار
اتمام موجودی
مدل:ST-M5010
11 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • نوع دریل بادی: تفنگی
 • سیستم سه نظام: آچاری
اتمام موجودی
مدل:ST-4436
13 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سرعت در حالت آزاد: 1800 دور در دقیقه
 • سایز سه نظام: 10 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:ST-M5010C
10 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • نوع دریل بادی: تفنگی
 • سیستم سه نظام: اتوماتیک
اتمام موجودی
مدل:ST-M5012
15 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • نوع دریل بادی: تفنگی
 • سیستم سه نظام: آچاری
اتمام موجودی
مدل:ST-4438
9 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سرعت در حالت آزاد: 2600 دور در دقیقه
 • سایز سه نظام: 10 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:ST-M5012C
12 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • نوع دریل بادی: تفنگی
 • سیستم سه نظام: اتوماتیک
اتمام موجودی
مدل:ST-4438C
11 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سرعت در حالت آزاد: 2600 دور در دقیقه
 • سایز سه نظام: 10 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:ST-6654
14 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • نوع دریل بادی: نقطه جوش کن
 • سرعت درحالت آزاد: 1800 دور در دقیقه
اتمام موجودی
مدل:ST-6654K
16 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • نوع دریل بادی: نقطه جوش کن
 • سرعت درحالت آزاد: 1800 دور در دقیقه
اتمام موجودی
مدل:ST-4439
12 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سرعت در حالت آزاد: 4500 دور در دقیقه
 • سایز سه نظام: 10 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:ST-6657
13 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • نوع دریل بادی: نقطه جوش کن
 • سرعت درحالت آزاد: 1800 دور در دقیقه
اتمام موجودی
مدل:ST-4430
10 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سرعت در حالت آزاد: 1800 دور در دقیقه
 • سایز سه نظام: 10 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:ST-M5011
12 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سرعت در حالت آزاد: 1800 دور در دقیقه
 • سایز سه نظام: 10 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:ST-M5011C
9 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سرعت در حالت آزاد: 2200 دور در دقیقه
 • سایز سه نظام: 10 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:V6904
12 نفر رای دادن
 • برند: ویگور
 • سرعت در حالت آزاد: 1800 دور در دقیقه
 • سایز سه نظام: 10 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:AP-175-7500-02
11 نفر رای دادن
 • برند: ای پی تی
 • ولتاژ: 220 ولت
 • نوع سه نظام: اتوماتیک
اتمام موجودی
مدل:AP-1728
8 نفر رای دادن
 • برند: ای پی تی
 • سیستم سه نظام: آچاری
 • سایز سه نظام: 6 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:AP 1704
6 نفر رای دادن
 • برند: ای پی تی
 • سیستم سه نظام: آچاری
 • سایز سه نظام: 13 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:AP-1705
9 نفر رای دادن
 • برند: ای پی تی
 • سیستم گردش: چپگرد-راستگرد
 • سیستم سه نظام: آچاری
اتمام موجودی
مدل:AP-1709R
7 نفر رای دادن
 • برند: ای پی تی
 • نوع: سرکج - با زاویه 90 درجه
 • سیستم سه نظام: آچاری
نمایش24 از 44 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435