اسپرينكلر

نمایش 1 از 12 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
اتمام موجودی
مدل:کد BS-PO131
8 نفر رای دادن
اتمام موجودی
مدل:کد BS-PO16
34 نفر رای دادن
اتمام موجودی
مدل:کد BS-PO13
9 نفر رای دادن
اتمام موجودی
مدل:کد BS-P012
27 نفر رای دادن
اتمام موجودی
مدل:کد BS-PO15
9 نفر رای دادن
اتمام موجودی
مدل:کد BX-3A
10 نفر رای دادن
اتمام موجودی
مدل:کد BS-412
10 نفر رای دادن
 • نازل: 4 میلیمتر
 • فشار : 1-3 بار
 • شعاع: 8-11 متر
 • جریان: 15-26L/MIN
 • وزن: 225 گرم
اتمام موجودی
مدل:کد BS-604
7 نفر رای دادن
 • نازل : 5 میلیمتر
 • فشار : 1-3.5 بار
 • شعاع: 10-13 متر
 • جریان: 20-35L/MIN
 • وزن: 421 گرم
اتمام موجودی
مدل:کد BS-PO121
36 نفر رای دادن
 • نازل : 2*4 میلیمتر
 • فشار: 2-4.0 بار
 • شعاع: 14-25 متر
 • جریان: 9-12L/MIN
اتمام موجودی
اتمام موجودی
اتمام موجودی
مدل:کد BS-3228
35 نفر رای دادن
نمایش1 از 12 محصول
منو
شماره تماس:
021-66731740