گیره ها

نمایش 24 از 103 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:MD-DHSlab
1 نفر رای دادن
 • برند: مدریت
 • گرید: GGG80
 • ظرفیت: 250 کیلوگرم
موجود
مدل:VG-2T
1 نفر رای دادن
 • برند: مدریت
 • ظرفیت: 2 تن
 • دهانه کارگیر: 100 میلیمتر
موجود
مدل:MD-G
1 نفر رای دادن
 • برند: مدریت
 • عرض خارجی دهانه گونیا: 25 میلیمتر
 • عرض داخلی دهانه گونیا: 17 میلیمتر
موجود
مدل:MD-G3
1 نفر رای دادن
 • برند: مدریت
 • عرض خارجی دهانه گونیا: 24 میلیمتر
 • عرض داخلی دهانه گونیا: 17 میلیمتر
موجود
مدل:MD-F
1 نفر رای دادن
 • برند: مدریت
 • تعداد: 2 عدد
 • دهانه کارگیر: 35 میلیمتر
موجود
مدل:MD-1plus
1 نفر رای دادن
 • برند: مدریت
 • ظرفیت: 1000 کیلوگرم
 • دهانه کارگیر: 12 سانتیمتر
موجود
مدل:RH-9930
7 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • نوع: تک قلو
 • قطر سطح مکنده: 115 میلی‌متر
موجود
مدل:RH-9931
12 نفر رای دادن
 • برند: رونیکس
 • نوع: دو قلو
 • قطر سطح مکنده: 115 میلیمتر
موجود
مدل:M120
1 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول گیره: 370 میلیمتر
 • عرض دهانه: 120 میلیمتر
موجود
مدل:M100
1 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • حداکثر میزان باز شدن: 110 میلیمتر
 • طول گیره: 300 میلیمتر
موجود
مدل:M140
1 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول گیره: 410 میلیمتر
 • عرض دهانه: 140 میلیمتر
موجود
مدل:M160
1 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول گیره: 470 میلیمتر
 • عرض دهانه: 160 میلیمتر
موجود
مدل:M180
1 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول گیره: 490 میلیمتر
 • عرض دهانه: 180 میلیمتر
موجود
مدل:M200
1 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول گیره: 520 میلیمتر
 • عرض دهانه: 200 میلیمتر
موجود
مدل:P80-AMP85
13 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • ظرفیت فک: 85 میلیمتر
 • ارتفاع: 130 میلیمتر
موجود
مدل:P100-AMP100
8 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • ظرفیت فک: 100 میلیمتر
 • ارتفاع: 150 میلیمتر
موجود
مدل:P120-AMP120
7 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • ظرفیت فک: 120 میلیمتر
 • ارتفاع: 180 میلیمتر
موجود
مدل:P140-AMP140
11 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • ظرفیت فک: 140 میلیمتر
 • ارتفاع: 180 میلیمتر
موجود
مدل:P160-AMP160
6 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • ظرفیت فک: 160 میلیمتر
 • ارتفاع: 200 میلیمتر
موجود
مدل:P180-AMP180
17 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • ظرفیت فک: 180 میلیمتر
 • ارتفاع: 220 میلیمتر
موجود
مدل:P200-AMP200
10 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • ظرفیت فک: 200 میلیمتر
 • ارتفاع: 240 میلیمتر
موجود
مدل:A80-AVR80
16 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • ظرفیت فک: 80 میلیمتر
 • حداکثر میزان باز شدن: 80 میلیمتر
موجود
مدل:A120-AVR120
19 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • ظرفیت فک: 120 میلیمتر
 • حداکثر میزان باز شدن: 120 میلیمتر
موجود
مدل:A140-AVR140
16 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • ظرفیت فک: 140 میلیمتر
 • حداکثر میزان باز شدن: 140 میلیمتر
نمایش24 از 103 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435