نمایش 1 از 13 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:HAP-100
7 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 100 سانتیمتر
 • قطر: 34 میلیمتر
موجود
مدل:HAP-130
10 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 130 سانتیمتر
 • قطر: 34 میلیمتر
موجود
مدل:HAP-150
12 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 150 سانتیمتر
 • قطر: 34 میلیمتر
موجود
مدل:HAP-180
8 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 180 سانتیمتر
 • قطر: 34 میلیمتر
موجود
مدل:HAM-100
11 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 100 سانتیمتر
 • قطر: 34 میلیمتر
موجود
مدل:HAM-130
8 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 130 سانتیمتر
 • قطر: 34 میلیمتر
موجود
مدل:HAM-150
10 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 150 سانتیمتر
 • قطر: 34 میلیمتر
موجود
مدل:HAM-180
16 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 180 سانتیمتر
 • قطر: 34 میلیمتر
موجود
مدل:HAN-40
15 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 40 سانتیمتر
 • قطر: 20 میلیمتر
موجود
مدل:HAN-60
13 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 60 سانتیمتر
 • قطر: 20 میلیمتر
موجود
مدل:HAN-80
8 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 80 سانتیمتر
 • قطر: 20 میلیمتر
موجود
مدل:HAN-100
10 نفر رای دادن
 • برند: مهدوی
 • طول: 100 سانتیمتر
 • قطر: 20 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:کد JGAT0402
37 نفر رای دادن
 • در سایزهای : 24, 18, 12, 8 اینچ
 • بسته بندی در کارتن: 8
 • بسته بندی در بسته: 1
نمایش1 از 13 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435