نمایش 1 از 6 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
تماس بگیرید
مدل:Impact Wrench L
33 نفر رای دادن
 • برند: توسن
 • آلیاژ: کروم وانادیوم
 • روکش: ساتن
تماس بگیرید
مدل:کد AFAN1208
29 نفر رای دادن
 • طول( L(MM: 21
 • بسته بندی در کارتن: 40
 • بسته بندی در بسته: 5
تماس بگیرید
مدل:کد AFAN1610
23 نفر رای دادن
 • طول (L(MM: 10
 • بسته بندی در کارتن: 40
 • بسته بندی در بسته: 5
تماس بگیرید
مدل:کد AFAN1614
18 نفر رای دادن
 • طول( L(MM: 14
 • بسته بندی در کارتن: 16
 • بسته بندی در بسته: 4
تماس بگیرید
مدل:کد AFAN2416
26 نفر رای دادن
 • طول (L(MM: 16
 • بسته بندی د رکارتن: 12
 • بسته بندی در بسته: 4
تماس بگیرید
مدل:کد AFAO3226
8 نفر رای دادن
 • طول (L(MM: 26
 • بسته بندی در کارتن: 4
 • بسته بندی در بسته: 2
نمایش1 از 6 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435