ساعت اندیکاتور

نمایش 24 از 54 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
تماس بگیرید
مدل:10-2301
7 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • دامنه اندازه گیری: 0-10 میلیمتر
 • hysteresis: 3 میکرون
تماس بگیرید
مدل:25-2302
7 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • تحت لیسانس: اتریش
تماس بگیرید
مدل:2307
11 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع نمایش اندازه: ساعتی
 • واحد اندازه گیری: اینچ
تماس بگیرید
مدل:2309
13 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • ساعت: ضد ضربه پشت صاف
 • مقیاس اندازه گیری: 0-100
تماس بگیرید
مدل:30-2310
10 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع نمایش اندازه: ساعتی
 • نوع ساعت: اندیکاتور
تماس بگیرید
مدل:1-2313
9 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • تحت لیسانس: اتریش
 • محدوده اندازه گیری: 0-1 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:10-2318
12 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • نوع نمایش اندازه: ساعتی
تماس بگیرید
مدل:2114-5F
12 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع نمایش اندازه: دیجیتال
 • دامنه اندازه گیری: 5 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:2308-10A
8 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • نوع نمایش اندازه: ساعتی
تماس بگیرید
مدل:10-2112
11 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • نوع نمایش اندازه: دیجیتال
تماس بگیرید
مدل:25-2112
15 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • نوع نمایش اندازه: دیجیتال
تماس بگیرید
مدل:101-2112
11 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • کورس ساعت اندیکاتور: 12 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:422-01-0
10 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • کورس ساعت اندیکاتور: 0.4 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:312-101-10
11 نفر رای دادن
 • برند: گوانگلو
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • نوع نمایش اندازه: دیجیتال
اتمام موجودی
مدل:401-05-0
7 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • کورس ساعت اندیکاتور: 5 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:321-123-CH
6 نفر رای دادن
 • برند: گوانگلو
 • کشور سازنده: چین
 • نوع ساعت: اندیکاتور
اتمام موجودی
مدل:402-10-0
13 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • کورس ساعت اندیکاتور: 10 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:312-103-10
1 نفر رای دادن
 • برند: گوانگلو
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • نوع نمایش اندازه: دیجیتال
اتمام موجودی
مدل:405-95-0
14 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • کورس ساعت اندیکاتور: 12.7 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:321-134
8 نفر رای دادن
 • برند: گوانگلو
 • کشور سازنده: چین
 • نوع ساعت: اندیکاتور
اتمام موجودی
مدل:401-06-1
5 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • کورس ساعت اندیکاتور: 0.25 اینچ
 • نوع ساعت: اندیکاتور
اتمام موجودی
مدل:321-132
9 نفر رای دادن
 • برند: گوانگلو
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • کورس ساعت اندیکاتور: 20 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:407-01-4
12 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع ساعت: اندیکاتور
 • نوع نمایش اندازه: دیجیتال
اتمام موجودی
مدل:LB411
12 نفر رای دادن
 • برند: گوانگلو
 • نوع ساعت: شیطونکی
 • نوع نمایش اندازه: ساعتی
نمایش24 از 54 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435