بورگیج( گیج سیلندر)

نمایش 24 از 33 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
تماس بگیرید
مدل:2852
10 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
 • محدوده سنجش قطر داخلی سیلندر: 6- 10 میلیمتر
تماس بگیرید
مدل:11-160-251
8 نفر رای دادن
 • برند: آکاد
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
 • دقت اندازه گیری: 0.018 میلیمتر
به زودی
مدل:2322-A
11 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
 • واحد اندازه گیری: متریک
اتمام موجودی
مدل:800-2828
17 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • مدل اندیکاتور: 10-2308
 • کورس اندیکاتور: 10 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:LB555A
10 نفر رای دادن
 • برند: گوانگلو
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
 • واحد اندازه گیری: متریک
اتمام موجودی
مدل:LB557C
7 نفر رای دادن
 • برند: گوانگلو
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
 • واحد اندازه گیری: متریک
اتمام موجودی
مدل:LB562D
9 نفر رای دادن
 • برند: گوانگلو
 • کشور سازنده: چین
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:7-511
5 نفر رای دادن
 • برند: میتوتویو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:11-060-251
10 نفر رای دادن
 • برند: آکاد
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
 • واحد اندازه گیری: متریک
اتمام موجودی
مدل:484-32-0
12 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:484-33-0
14 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:484-34-0
17 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:484-12-0
10 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:484-11-0
6 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
 • واحد اندازه گیری: متریک
اتمام موجودی
مدل:483-11-0
11 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:483-12-0
18 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:483-21-0
12 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:483-22-0
8 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:483-31-0
11 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:483-32-0
14 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:484-31-0
36 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:484-22-0
15 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:484-21-0
18 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
اتمام موجودی
مدل:483-33-0
1 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • واحد اندازه گیری: متریک
 • نوع نمایش بورگیج: ساعتی
نمایش24 از 33 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435