ساخت پایه برای دستگاه سنباده زن تانکی (غلطکی)


پایه چوبی در عکس بالا برای نگهداشتن دستگاه سنباده زن ، بسیار کاربردی است. با ثابت نگه داشتن این دستگاه می توانید به راحتی کار خود را سنباده بکشید. دستگاه های سنباده زن شکل های متفاوتی دارند، بنابراین با توجه به شکل آن، تخته سه لایه را برش دهید و پایه ی چوبی مناسب با آن را بسازید. توجه داشته باشید که پایه چوبی را کاملا مناسب با سایز سنباده زن بسازید تا بتوانید در هنگام کار از ثابت ماندن آن اطمینان داشته باشید. نکته ی قابل توجه دیگر این است که در هنگام کار با سنباده زن، از پوشیدن لباس های گشاد پرهیز کنید.


نکته هایی برای ساخت پایه چوبی:

1. برای داشتن شکل و سایز سنباده زن، هر قسمت بدنه که امکان جدا کردن دارد را باز کنید و روی تخته سه لایه قرار دهید و شکل آن را با استفاده از یک قلم بکشید.


2. در بسیاری از دستگاه های سنباده زن، شکل هر دو طرف دستگاه مشابه و هم اندازه می باشند. شکل یک طرف را بر روی تخته سه لایه بکشید، سپس برای طرف دیگ پایه چوبی، از همین شکل مجددا استفاده نمایید.


3. قبل از آن که قطعات را به هم وصل کنید بار دیگر سنباده زن را روی سطح پایه چوبی قرار دهید و تخته های آماده شده برای دیواره را در اطراف دستگاه قرار دهید. با این کار شما می توانید پایه چوی را مناسب تربا سایز دستگاه درست کنید. دیواره ها باید کاملا موازی نصب شوند. اگر موازی نیستند، سطح پایه را کمی برش دهید. گاهی نیاز است برای ثابت نگهداشتن سنباده زن، با یک یا دو بند برای ایمنی یشتر آن را به پایه چوبی وصل کنیم.


4. قسمتی از پایه چوبی را که دکمه ی خاموش و روشن دستگاه در آن سمت قرار می گیرد، برش دهید. با این ترفند دیگر نیاز نیست دستگاه را برای خاموش و روشن کردن از پایه چوبی خارج کنید.