سوخت و روغن مناسب اره زنجیری و علف زن بنزینی


موتور  دستگاه‌ها باغبانی توسط روغن مخصوصی که برای موتورهای بنزینی دو زمانه دارای خنک کن هوا به کار می‌رود، روغن‌کاری می‌شود.  به عبارتی شما باید مقدار مشخصی روغن دو زمانه مخصوص اره زنجیری موتوری یا علف زن را با سوخت (بنزین) ترکیب کنید و در داخل مخزن بنزین اره موتوری بریزید. نسبت عمومی موتور دو زمانه اره‌­های زنجیری 1 به 50 یا 1 به 40 است. عدد بزرگتر بیانگر میزان سوخت و عدد 1 بیانگر نسبت میزان روغنی است که به سوخت باید اضافه شود. این بدین معناست که به 1 لیتر سوخت، باید 20 سی­ سی روغن اضافه کنید تا اره عملکرد مناسبی داشته باشد.

بنزین بدون روغن در اره موتوری زنجیری، آسیب‌های بسیار جدی به قطعات داخلی و موتور وارد می‌کند.  همچنین استفاده از روغن مخصوص موتور چهار زمانه می‌تواند تولید جرقه کند و یا موجب انسداد خروجی اگزوز یا چسبیدن رینگ پیستون شود.پس به هیچ عنوان از روغن‌های چهار زمانه (روغن ماشین سواری) استفاده نکنید.

با مراجعه به تعویض روغنی‌ها یک لیتر روغن مخصوص موتورهای دو زمانه یا همان روغن اره موتوری و قایق موتوری خریداری کنید. روغن و بنزین را درون ضرف مخصوص ریخته و حدود یک دقیقه بنزین و روغن را به‌خوبی هم بزنید محلول به دست آمده را با استفاده از قیف مخزن بنزین دستگاه را پر کنید سپس درب مخزن را به‌خوبی ببندید.


از همین روغن برای پر کردن مخزن روغن‌کاری تیغه اره زنجیری استفاده کنید. البته مخزن روغن را باید تا 80 درصد گنجایش آن پر نمایید سپس درب مخزن روغن را هم به‌خوبی ببندید.