آچار بکس بادی

نمایش 24 از 137 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
موجود
مدل:AT-5040
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/2 اینچ
 • گشتاور: 312 نیوتون متر
 • سرعت در حالت آزاد: 7000 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 382 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5041
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/2 اینچ
 • گشتاور: 434 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 7000 دور در دقیقه
 • فشار باد مورد نیاز: 6.3 پوند بر اینچ
موجود
مدل:AT-5044
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/2 اینچ
 • گشتاور: 678 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 7000 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 340 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5546
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/2 اینچ
 • گشتاور: 542 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 11000 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 340 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5445
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/2 اینچ
 • گشتاور: 542 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 10000 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 283 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5148
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/2 اینچ
 • گشتاور: 949 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 7000 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 425 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5067
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 3/4 اینچ
 • گشتاور: 979 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 6800 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 452 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5060
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 3/4 اینچ
 • گشتاور: 69 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 5000 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 410 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5165
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 3/4 اینچ
 • گشتاور: 1356 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 5500 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 453 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5186P
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1 اینچ
 • گشتاور: 2170 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 3500 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 665 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5186L
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1 اینچ
 • گشتاور: 2441 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 4000 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 708 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5447
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/2 اینچ
 • نوع: چپقی
 • گشتاور: 217 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 7100 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-5440J
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • درایو: 1/2 اینچ
 • گشتاور: 190 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 7500 دور در دقیقه
 • میزان مصرف باد: 170 لیتر در دقیقه
موجود
مدل:AT-5004
1 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • حداکثر فشار: 90 واحد
 • سایز ورودی هوا: 1/2 اینچ
 • سرعت در حالت آزاد: 7000 دور در دقیقه
 • وزن: 2240 گرم
موجود
مدل:ST-5583 P-2
1 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سایز درایو: 1 اینچ
 • سایز شفت: 2 میلیمتر
 • گشتاور: 2400 نیوتن‌متر
 • سرعت در حالت آزاد: 3300 دور در دقیقه
موجود
مدل:ST-5583 P-6
1 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سایز درایو: 1 اینچ
 • سایز شفت: 6 میلیمتر
 • گشتاور: 2400 نیوتن‌متر
 • سرعت در حالت آزاد: 3300 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-1500-01B6-3
1 نفر رای دادن
 • برند: ای پی تی
 • سایز درایو: 1-1.2 اینچ
 • فشار کاری: 7.8-9.8 بار
 • گشتاور: 5500 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 2800 دور در دقیقه
موجود
مدل:ST-5830-2
1 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سایز درایو: 1 اینچ
 • سایز شفت: 2 میلیمتر
 • گشتاور: 2712 نیوتن‌متر
 • سرعت در حالت آزاد: 5000 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-1500-01B6
1 نفر رای دادن
 • برند: ای پی تی
 • سایز درایو: 1-1.2 اینچ
 • فشار کاری: 7.8-9.8 بار
 • گشتاور: 5500 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 2800 دور در دقیقه
موجود
مدل:ST-5830-6
1 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سایز درایو: 1 اینچ
 • سایز شفت: 6 میلیمتر
 • گشتاور: 2712 نیوتن‌متر
 • سرعت در حالت آزاد: 5000 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-999-35A16
1 نفر رای دادن
 • برند: ای پی تی
 • سایز درایو: 1 اینچ
 • فشار کاری: 7.8-9.8 بار
 • گشتاور: 5000 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 2800 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-999-35A16-3
1 نفر رای دادن
 • برند: ای پی تی
 • سایز درایو: 1 اینچ
 • فشار کاری: 7.8-9.8 بار
 • گشتاور: 5000 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 2800 دور در دقیقه
موجود
مدل:ST-5583-6
1 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • سایز درایو: 1 اینچ
 • سایز شفت: 6 میلیمتر
 • گشتاور: 2400 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 3200 دور در دقیقه
موجود
مدل:AT-200C01B2
1 نفر رای دادن
 • برند: ای پی تی
 • سایز درایو: 3.4 اینچ
 • فشار کاری: 6.2 بار
 • گشتاور: 1800 نیوتن متر
 • سرعت در حالت آزاد: 4200 دور در دقیقه
نمایش24 از 137 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435