نمایش 1 از 15 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
اتمام موجودی
مدل:SA-2203
10 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • ظرفیت قابل تحمل: 600 گرم- 1.5 کیلوگرم
 • طول کابل: 1.4 متر
اتمام موجودی
مدل:SA-2204A
8 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • ظرفیت قابل تحمل: 800 گرم-2 کیلوگرم
 • طول کابل: 1.6 متر
اتمام موجودی
مدل:SA-2204
9 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • ظرفیت قابل تحمل: 3-1.5 کیلوگرم
 • طول کابل: 1.5 متر
اتمام موجودی
مدل:SA-2207
13 نفر رای دادن
 • برند: سوماک
 • ظرفیت قابل تحمل: 5-3 کیلوگرم
 • طول کابل: 1.3 متر
اتمام موجودی
مدل:AA-2003
11 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • نوع کابل: سیم بکسل روکشدار
 • ضخامت کابل: 2.5 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:AA-2108
6 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • منبع تغذیه: بادی
 • نوع کابل: سیم بکسل صنعتی
اتمام موجودی
مدل:AA-2004
13 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • نوع کابل: سیم بکسل روکشدار
 • ضخامت کابل: 2.5 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:AA-2109
7 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • نوع کابل: سیم بکسل صنعتی
 • ظرفیت وزن قابل تحمل: 2000-3000 گرم
اتمام موجودی
مدل:AA-2007
14 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • نوع کابل: سیم بکسل روکشدار
 • ظرفیت تحمل وزن: 3000-5000 گرم
اتمام موجودی
مدل:AA-2017
9 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • نوع کابل: سیم بکسل
 • ظرفیت تحمل وزن: 1500-3000 گرم
اتمام موجودی
مدل:AA-2016
15 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • نوع کابل: سیم بکسل
 • ظرفیت تحمل وزن: 3000-5000 گرم
اتمام موجودی
مدل:AA-2013
10 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • ظرفیت تحمل وزن: 5000-7000 گرم
 • نوع کابل: سیم بکسل صنعتی
اتمام موجودی
مدل:AA-2015
18 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • نوع کابل: سیم بکسل صنعتی
 • ظرفیت تحمل وزن: 9-15 کیلوگرم
اتمام موجودی
مدل:AA-2019
12 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • نوع کابل: سیم بکسل صنعتی
 • ظرفیت تحمل وزن: 5000-9000 کیلوگرم
اتمام موجودی
مدل:AA-2006
11 نفر رای دادن
 • برند: پوما
 • نوع کابل: شلنگ
 • ظرفیت تحمل وزن: 1500 گرم
نمایش1 از 15 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435