خط کش و پرگار

نمایش 1 از 9 محصول
عکس
مدل
نام محصول
امتیاز
قیمت
اتمام موجودی
مدل:400-0
14 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع اندازه گیری: داخل سنج
 • نوع نمایش: دیجیتال
اتمام موجودی
مدل:606-0
13 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع اندازه گیری: مستقیم
 • نوع نمایش: ساده
اتمام موجودی
مدل:326-8
13 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع خط کش: خط کش دیجیتال
 • دقت اندازه گیری: ±0.05 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:326-80
12 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع خط کش: خط کش دیجیتال
 • دقت اندازه گیری: ±0.06 - ±0.1 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:606-2
10 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع اندازه گیری: خارج سنج
 • نوع نمایش: ساده
اتمام موجودی
مدل:404-0
14 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع اندازه گیری: خارج سنج
 • نوع نمایش: دیجیتال
اتمام موجودی
مدل:326-5
16 نفر رای دادن
 • برند: اینسایز
 • رزولوشن: 0.01 میلیمتر
 • دقت اندازه گیری: ±0.04 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:326-9
15 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع خط کش: دیجیتال
 • دقت اندازه گیری: ±0.02 میلیمتر
اتمام موجودی
مدل:606-4
13 نفر رای دادن
 • برند: آسیمتو
 • نوع اندازه گیری: داخل سنج
 • نوع نمایش: ساده
نمایش1 از 9 محصول

منو
شماره تماس:
021-91003435